Volume colective coordonate de către membrii Centrului de Cercetare Teologică

 

 1. KLEIN, I. BRIE, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin OANCEA. Dreptate și comportament. Cercetări biblice. Editura Astra Museum, Sibiu, 2015, 258 p (contributor CCT: Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin OANCEA).
 2. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr. Conf. Univ. Dr. Daniel BUDA. Împăratul Constantin cel Mare și viziunea sa privind viaţa politico-socială, religioasă și culturală a Imperiului Roman. Editura Astra Museum, Sibiu, 2014, (contributor CCT: Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR).
 3. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Lect. Univ. Dr. Ioan Ovidiu ABRUDAN. Vocație si dăinuire. Învățământul teologic ortodox la Sibiu, 230 de ani de istorie "in chipuri si icoane"/ Vocation and Continuity. Eastern-Orthodox Theological Education in Sibiu, 230 Years of History "in Faces and Icons". Editura Andreiana, Sibiu, 2016, 223p, ISBN: 978-606-8602-83-7 (contributori CCT: Arhid. Prof. Univ. Dr. ICĂ I. Ioan, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR și Lect. Dr. Ionuț ABRUDAN)
 4. Univ. Dr. Sebastian, MOLDOVAN, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile BÎRZU, Jean Boboc (Paris). Au carrefour de l'humain. Religion, anthropologie, bioéthique, Editura ASTRA Museum, Sibiu; 2016, 231 p.; ISBN 978-606-733-114-1. (contributori CCT: Prof.Univ.Dr. Sebastian Moldovan, Pr. Lect.univ.Dr. Vasile Bîrzu).
 5. Univ. Dr. Daniela PREDA, Prof. Univ. Dr. Daniel MARA, Construendo Latinita, Identita nazionali e transnazionali delle culture romanze, Approci disciplinari e transdisciplinari, Il mio libro, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2016, ISBN 978-88-92316-18-8 (contributor CCT: Conf. Univ. Dr. Daniela PREDA).
 6. Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU. Unitatea națională de la Mihai Viteazul la Alexandru Ioan-Cuza - simbol al identității pentru tinerii de astăzi. Editura Astra Museum, Sibiu, 2016, 291p, ISBN 978-606-733-172-1 (contributori CCT: Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU și Pr. Conf. Univ. Habil. Dr. Constantin NECULA).
 7. Conf. Univ. Dr. Nicolae MOȘOIU, Lect. Univ. Dr. Stelian MANOLACHE, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile BÎRZU. Mărturisire și dăruire celui între Dascăli Părintelui nostru profesor univ. dr. Ioan Ică sn. Editura Astra Museum / Editura Andreiana, Sibiu, 2017, 924 p, ISBN 978-606-733-227-8, ISBN 978-606-989-020-2 (contributori CCT: Prof. Univ. Dr. Ciprian STREZA, Lect. Univ. Dr. Vasile CHIRA, Lect. Dr. Daniel MIHOC, Ierom. Lect. Vasilică Bîrzu, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA, Pr. Lect. Univ. Mihai IOSU, Prof. Univ. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Pr. Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU și Pr. Asist. Univ. Dr. Dan Alexandru STREZA).
 8. Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu STREZA, Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Prof. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI, Lect. Univ. Dr. Emanuel-Pavel TĂVALĂ. Magistrul: omagiu Părintelui Academician Mircea Păcurariu – 85 de ani de viață. Editura Astra Museum / Editura Andreiana, Sibiu, 2017, 922 p. , ISBN 978-606-989-015-8, ISBN 978-606-733-212-4 (contributori CCT: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai IOSU, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA și Asist. Dr. Dragoș BOICU).
 9. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Lect. Univ. Dr. Emanuel-Pavel TĂVALĂ. Arhiereul lui Hristos: studii în onoarea Înaltpreasfinţitului Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Editura Astra Museum / Editura Andreiana, Sibiu, 2017, ISBN 978-606-989-019-6, ISBN 978-606-733-211-7 (contributori CCT: Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ, Pr. Prof. Univ. Dr. CHIFĂR Nicolae, Pr. Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin OANCEA, Prof. Univ. Dr. Ciprian STREZA, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA, Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai IOSU, Ierom. Lect. Dr. Vasilică BÎRZU și Dr. Dragoș Boicu).
 10. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR și Pr. Prof. Univ. Dr. PAVEL Aurel. ”Voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele” In Honorem Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Editura Andreiana, Sibiu, 2018, ISBN 978-606-989-052-3 (contributori CCT: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ jr, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin OANCEA, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA, Pr. Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU și Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai IOSU).
 11. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR și Pr. Prof. Univ. Dr. PAVEL Aurel. Teologi ardeleni si Marea Unire. Editura Andreiana, Sibiu, 2018, 155 p, ISBN 978-606-989-057-8. (contributor CCT: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR).
 12. Univ. Dr. BOICU Dragoș. Neculae Tudosoiu, SĂ NU UITĂM! Mărturii și mărturisiri despre evenimentele din Decembrie 1989, de la Sibiu. Editura Andreiana, Sibiu, 2018, ISBN 978-606-989-048-6 (contributor CCT: Dr. Dragoș BOICU).
 13. Conf. Dr. Constantin NECULA, Conf. Univ. Dr. Carmen Daniela PETCU și drd. Remus Ioan RĂSVAN. Exigențe ale certificării Halal și Kosher în domeniul alimentelor: cultură și aplicație - note de cercetare 2013-2014, Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2014, 215 p. ISBN 978-606-733-001-4 (contributori CCT: Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA).
 14. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA. Iisus Hristos, colegul meu de bancă, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2015, 293 p. ISBN 978-606-733-057-1 (coordonator alături de drd. Maria CURTEAN și prof. Remus Ioan RĂSVAN). (contributor CCT: Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA).
 15. Lect Dr. Daniel MIHOC, Pr. Dr. Alexandru IONIȚĂ. Sfânta Scriptură în Biserică și Istorie (Studii în onoarea Pr. Prof. Dr. Vasile MIHOC), Andreiana/ ASTRA Museum, Sibiu, 2018, ISBN 978-606-989-053-0 / ISBN 978-606-733-276-6 (contributori CCT: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR,  Pr. Conf. Univ. Dr. Mircea IELCIU, Prof. Univ. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Pr. Conf. Univ. Constantin NECULA, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin OANCEA, Prof. Univ. Dr. Ciprian STREZA, Lect. Univ. Dr. Daniel MIHOC)
 16. Conf.Univ.Dr. Nicolae Moșoiu, Protos. Lect. Univ.Dr. Vasile BÎRZU, „Darul Unității Bisericii și a Lumii, implicații teologico- dogmatice și culturale”. Al V-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Sibiu, 13-14 mai 2014, editori: Pr.Conf.Univ.Dr. Nicolae Moșoiu și Protos. Lect.Univ.Dr. Vasile Bîrzu, Editura ASTRA Museum/Andreiana, Sibiu, 2015, 426 pg. ISBN: 978-606-733-101-1/ 978-606-8602-69-9, (contributori CCT: Conf.Univ.Dr. Mircea Ielciu, Protos.Lect.Univ. Dr. Vasile Bîrzu).
 17. ANUARUL ACADEMIC, 2013-2014, serie nouă, XIV (XXXIX), Sibiu, 226 pg., ISSN 1582-8980, coordonatori: Pr.Prof.Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr.Prof.Univ.Dr. Vasile Grăjdian, Pr.Dr. Radu Gârbacea. (contributori CCT: Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Oancea, Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Chifăr, Protos.Asist.Dr. Vasile Bîrzu, Pr.Lect.Univ. Dr. Mihai Iosu, Pr. Lect.Univ.Dr. Dan Alexandru Streza, Prof.Univ.Dr. Ciprian Streza).
 18. ANUARUL ACADEMIC, 2014-2015, serie nouă XV (XL), Sibiu, 203 pg., ISSN 1582-8980, coordonatori: Pr.Prof.Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr.Prof.Univ.Dr. Vasile Grăjdian, Pr.Dr. Radu Gârbacea, (contributori CCT: Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Oancea, Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Chifăr, Protos.Asist.Dr. Vasile Bîrzu, Prof.Univ.Dr. Sebastian Moldovan, Pr. Lect.Univ.Dr. Dan Alexandru Streza, Prof.Univ.Dr. Ciprian Streza).
 19. ANUARUL ACADEMIC, 2015-2016, serie nouă XVI (XLI), Sibiu, 237 pg., ISSN 1582-8980, coordonatori: Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr.Prof.Univ.Dr. Vasile Grăjdian, Pr.Dr. Radu Gârbacea (contributori CCT: Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Oancea, Lect.Univ.Dr. Daniel Mihoc, Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Chifăr, Protos.Asist.Dr. Vasile Bîrzu, Pr.Lect.Univ. Dr. Mihai Iosu, Pr. Lect.Univ.Dr. Dan Alexandru Streza, Prof.Univ.Dr. Ciprian Streza).
 20. ANUARUL ACADEMIC, 2016-2017, serie nouă XVII (XLII), Sibiu, 244 pg. ISSN 1582-8980, Coordonatori: Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae CHIFĂR, Pr.Prof.Univ.Dr. Vasile Grăjdian, Pr.Dr. Radu Gârbacea. (contributori CCT: Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Oancea, Lect.Dr. Daniel Mihoc, Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Chifăr, Protos.Asist.Dr. Vasile Bîrzu, Pr.Lect.Univ. Dr. Mihai Iosu, Pr. Lect.Univ.Dr. Dan Alexandru Streza, Prof.Univ.Dr. Ciprian Streza).