Granturi de cercetare desfășurate în cadrul Centrului de Cercetare Teologică

 

1. Proiecte de cercetare:

 • Director de proiect: Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Un model bio-psiho-socio-spiritual al adicției. Modelele contemporane și contribuția spiritualității creștin-ortodoxe, Grant intern ULBS, 2015-2017, 9000 RON, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Perspective teologice asupra comportamentului uman adictiv, Grant intern ULBS, 2018-2020, 9000 RON, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Responsabilitatea morală pentru comportamentul adictiv. Perspective științifice și teologice, Grant intern ULBS, 2019-2022, 120.000 RON, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: Pr. Conf. Dr. Constantin OANCEA, Receptarea Vechiului Testament în Biserică și în societate II, Grant intern ULBS - Hasso Plattner, 2019-2022, 11875, , http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Lucia Mara: Constantin NECULA, LEARN - Centrul de Învățare al ULBS (Proiect ROSE), Grant nr. AG/188/SGU/ NC//2, 2019-2021, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director Livia ILIE, Bridge summer school – ULBS (Proiect ROSE), MEN-UMPFE, Grant nr. 143/SGU/PV/II din 27.05.2019, 2019-2022, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: Dragoş BOICU Identitate şi alteritate în timpul crizei donatiste. Noi perspective, Grant intern (competiția internă) LBUS-URG-2018-04, 18 iulie 2018-30 iunie 2020, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: CHIRA Vasile, Cosmologia creștină și teoriile cosmologice contemporane. Abordare pluri-,inter-și transdisciplinară, Competiție internă ULBS, 2019, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director de proiect: IELCIU Ioan Mircea, Darul vieții și taina morții. Mesajul existențial plin de speranță al Sfinților Părinți, Competiție internă ULBS, 2019, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html

 

2. Proiecte culturale:

 • Director de proiect: Conf. Dr. Daniela PREDA, Sibiu European University Capital – edițiile 2016, 2017, Eveniment co-finanțat de ULBS și Consiliul Local Sibiu, prin Agenda Culturală, 2016-2018, 100.000 RON.
 • Director de proiect: Conf. Dr. Daniela PREDA, International Week of Lucian Blaga University of Sibiu - edițiile 2016, 2017, Eveniment finanțat de ULBS, 2016-2018, 100.000 RON,
 • Director de proiect: STREZA Ciprian Ioan, Utrenia Bizantină între tradiția ierusalimiteană și cea constantinopolitană, Competiție internă ULBS, 2019, în derulare, http://cercetare.ulbsibiu.ro/proiecte.html
 • Director proiect: Conf. Univ.Dr. Constantin NECULA, Europeans Win Ostracism: from Remembrance to a Dialogue Society (E-WORDS) - Project Number: 588617-CITIZ-1-2017-1-IT-CITIZ-REMEM, finanțat de EACEA, axa Europe for Citizens, 2017-2019.
 • Director proiect: Lect.Dr. Alina Mag, Biblia în Biserică, Literă a Istoriei Educației în ULBS, Grant nr. AG/188/SGU/ NC//2, perioada 10.09.2019 - 10.09.2021.