Activitate

 

Cercetarea științifică în cadrul Centrului de Cercetare Teologică (CCT) se constituie ca o continuare și completare firească a procesului de învățământ desfășurat în cadrul Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu. Această îmbinare armonioasă a cercetării teologice cu procesul de învățământ definește conceptul integrării activității de cercetare științifică în procesul de învățământ. Cercetarea științifică însoțește toate treptele procesului de formare, la nivel de licență, master și doctorat. În cadrul CCT, ținând cont de specificul conținuturilor educaționale propuse de Facultatea de Teologie (teologie-pastorală și teologie-muzică religioasă), se desfășoară deopotrivă activități de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă și respectiv creație artistică și de promovare a culturii.

LABORATOARE DE CERCETARE DIN STRUCTURA UNITĂŢII DE CERCETARE – SCURTĂ  DESCRIERE

În cadrul CCT s-au constituit două laboratoare cu tematici și obiective specifice, bine definite, după cum urmează:

 1. Grupul de cercetare Teologia ortodoxă în societatea contemporană

Obiectivele grupului:

Abordarea sistematică a principalelor domenii de dialog și interogație între teologia ortodoxă, patristică și contemporană, și problematicile majore ale societății contemporane. Au fost identificate șase teme generice, care vor fi cercetate, elaborate și detailate în cadrul cercetării de grup, dar și în cadrul unor programe didactice specifice- workshop, școli de vară etc. -  în vederea creșterii competenței specialiștilor în teologie în abordarea cu exigență științifică a unor teme în manieră inter- și trans-disciplinară. Grupul va dispune și de un laborator de traduceri în limba română din literatura patristică (limba greacă veche), pentru a valorifica sursele mai puțin cunoscute ale Tradiției.

Temele de cercetare:

 • Antropologie teologică
 • Teologie pastorală și misionară
 • Teologie socială
 • Bioetică
 • Comunicarea socială a Evangheliei
 • Laborator de traduceri patristice
 1. Grupul de cercetare Istorie, cultură și Patrimoniu Bisericesc

Obiectivele grupului:

Începând cu anul 2002 o echipă de specialiști ai Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au început să recenzeze, să înregistreze, să arhiveze, să analizeze și să valorifice într-un mod cât mai sistematic diversele aspecte ale cântării în parohiile Arhiepiscopiei Sibiului. Rezultatele cercetărilor s-au concretizat într-o serie de studii (12) și cărți (5) publicate, precum  și prin alcătuirea unei arhive multimedia cuprinzând aprox. 99 CD-uri cu peste 3000 cântări înregistrate, 100 de secvențe video, 300 de fotografii digitale etc. Această activitate de cercetare va fi continuată și extinsă în anii următori.

De asemenea vor fi recuperate, editate și publicate o serie de documente bisericești și lucrări ale profesorilor de teologie din perioada comunistă aflate în manuscris în custodia Bibliotecii Mitropoliei Ardealului și a Arhivei Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu. 

Temele  de cercetare

 • Istoria Bisericească Universală și a Bisericii Ortodoxe Române
 • Valorificarea patrimoniului bisericesc material și imaterial din Transilvania
 • Valorificarea fondului arhivistic, documentar și de carte veche, al Mitropoliei Ardealului.